Blog lesgever: Het plezier van de zwemstuurkaarten!

gk1603126204.jpgmaandag 12 november 2018

Periodiek schrijven enkele mensen die zich bezighouden met SuperSpetters zwemles een blog. Ditmaal is er een blog geschreven door Thomas van Nistelrooij, een van de lesgevers van SuperSpetters bij zwemvereniging OZ&PC Arthusa. Hij vertelt over het gebruik van de zwemstuurkaarten.

Terug naar maandag 11 juni 2018. Samen met drie collega’s zwemonderwijzer heb ik deelgenomen aan de SuperSpetters bijeenkomst over ‘Zwemstuurkaarten’ onder leiding van Leone en Daan Hamaker. Nu, bijna 5 maanden later, heb ik als zwemonderwijzer bij OZ&PC Arethusa mijn eerste ervaringen opgedaan met het gebruik van de zwemstuurkaarten. In deze blog deel ik waarom ik vind dat zwemstuurkaarten bijdragen aan het doel van zwemonderwijs en wat mijn ervaringen zijn.

Doel zwemonderwijs
Als zwemonderwijzer heb ik twee taken: kinderen spelenderwijs zwemveilig te maken en kinderen levenslang enthousiast te maken voor actieve deelname aan de sport- en beweegsituaties in en om het water. Als student Lichamelijke opvoeding is het voor mij vanzelfsprekend dat het niet alleen gaat om instrueren en aanleren van het kunstje. Daarnaast is het aanbieden van gevarieerd zwemles met verschillende didactische werkvormen ook belangrijk. Op basis hiervan kunnen de kinderen bewegingen eigen maken in een veilige omgeving om zo uiteindelijk zwemveilig te worden. Het accent ligt hierbij niet alleen op toerusten, maar ook op ontplooien. De leerlingen krijgen hierbij de mogelijkheid tot exploratie, het spelend ontdekken, persoonlijkheidsvorming, het eigen maken van motorische vaardigheden en het beleven van plezier, met als doel een levenslange enthousiaste, actieve en zwemveilige deelname aan de sport en beweegcultuur in en om het water.

Zwemstuurkaarten
Na de bijeenkomst over zwemstuurkaarten was ik er als zwemonderwijzer direct van overtuigd dat dit een grote bijdrage kan leveren aan kwaliteit van onze zwemles en de ontwikkeling van onze kinderen. Zwemstuurkaarten zijn waterbestendige illustraties met daarop de eindtermen van SuperSpetters. Het gebruik van deze kaarten biedt verschillende voordelen voor zowel de leerlingen als voor jou als zwemonderwijzer. Door de afbeelding weten leerlingen direct wat ze moeten doen en kunnen zelfstandig aan de slag. Jij als docent geeft minder uitleg, gevolgd door meer arbeid in jouw zwemles.

Het enthousiasme en de motivatie in de les neemt toe doordat leerlingen autonomie, competentie en verbondenheid ervaren. Autonomie doordat ze zelfstandig aan de slag mogen met iets wat ze al kunnen, hierdoor voelen ze zich ook direct competent. Jij als docent hebt hierdoor uiteindelijk meer oog voor de leerling en kunt inspelen op de behoefte van het kind, waardoor deze zich met jou verbonden voelt. Hiermee is de cirkel rond doordat je als zwemonderwijzer kinderen benaderd op hun eigen niveau, daardoor zullen ze zich sneller ontwikkelen en de zwemvaardigheden eigen maken. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid is toegenomen, de kinderen zijn gemotiveerder en enthousiaster waardoor de kans op actieve deelname aan sport en beweegsituaties in en om het water is toegenomen. 

In de praktijk
Zaterdag 13 oktober, de dag waarop ik voor het eerst gebruik maakte van de zwemstuurkaarten gaf me direct de bevestiging waarom ik er mee ben gaan werken en de bijdrage ervan aan het doel van zwemles. Tijdens de bijeenkomst heb ik geleerd dat je de zwemstuurkaarten moest gebruiken bij een onderdeel dat de kinderen beheersen en wat aansluit op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Als zwemonderwijzer is het belangrijk dat je vertrouwd bent met de zwemstuurkaarten die je gaat gebruiken en dat je niet direct te hard van stapel loopt. Ik koos ervoor om de zwemstuurkaart duiken en koprol te gebruiken, omdat mijn kinderen dit beheersen en ik me hier vertrouwd bij voelde.

Nadat ik de kaarten had geïntroduceerd bij de kinderen deelde ik de groep in twee. Een groep ging zelfstandig aan de slag met de zwemstuurkaarten en een groep liet ik schoolslag zwemmen en er werd na 5 minuutjes gewisseld. Ik merkte direct dat het enthousiasme en motivatie bij de kinderen steeg doordat ze zelf aan de slag mochten. Daarnaast stond de leerling voor een keuze: ga ik de koprol oefenen, ga ik duiken oefenen of oefen ik beide. Tot mijn verbazing ontstond er naast de zelfstandigheid ook een bepaalde mate van creativiteit bij één van de kinderen. Het betreffende kind besloot om beide onderdelen niet één voor één, maar om beide tegelijk te oefenen. Hij dook het water in en maakt bij het raken van het water direct een koprol.

De rest van de dag heb ik nagedacht over wat ik hier van vond. Ik concludeerde uiteindelijk dat ik dit geweldig vond. Ik had in mijn les iets te weeg gebracht waardoor het kind niet het ‘kunstje’ aan het oefenen was, maar kwam tot een ‘toepassing van meerdere kunstjes’ waardoor de beweging voor hem betekenisvol werd. In de afgelopen weken heb ik verschillende zwemstuurkaarten herhaald en geïntroduceerd. In de komende maanden wil ik dit verder uitbouwen door binnen de zwemstuurkaarten differentiaties aan te bieden en de zwemles nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van het individu, zoals geleerd tijdens de bijeenkomst over de ‘zwemstuurkaarten’.

« Terug