Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitstoetsing

SuperSpetters draait inmiddels een paar jaar. In 2013 begonnen met een paar pilots en sinds 2014 zijn de eerste echte groepen gestart. Inmiddels hebben we ruim 70 zwemlocaties die volgens de methode van SuperSpetters zwemles geven.

Om de kwaliteit van SuperSpetters te waarborgen, zijn we onlangs een samenwerking aangegaan met Kiwa (een onafhankelijke Certificerende Instelling). Met hen zijn we een Keurmerk SuperSpetters aan het ontwikkelen, waarbij de KNZB én lokale aanbieders getoetst gaan worden op kwaliteit. 

Wat betekent dit voor u als ouder?

De KNZB vindt de kwaliteit van de zwemles erg belangrijk. Om te zorgen dat de methode op de juiste wijze wordt gegeven en nagestreefd binnen iedere zwemlesorganisatie, wordt iedere organisatie jaarlijks getoetst.

Een keer per jaar komt er een Controleur SuperSpetters bij de zwemles organisatie op bezoek om de zwemlessen te bekijken. De Controleur zal middels een checklist bekijken of de richtlijnen en kernwaarden van SuperSpetters worden nageleefd. 

Indien de organisatie een voldoende scoort worden de zwemlessen geheel volgens de methode van de KNZB gegeven. De organisatie behoudt de licentierechten om volgens de methode van SuperSpetters zwemles te geven voor 1 jaar. =

Op welke thema's wordt de organisatie getoetst? 

1. Communicatie met de ouders
2. Lessen (inhoudelijk en werken volgens de richtlijnen van de methode)
3. Lesgevers (bevoegdheid + VOG)
4. Groepsgrootte
5. Materialen (werken met..)