SpetterHelden

SpetterHelden

SpetterHelden is een product van de KNZB dat spelend zwemmen voorafgaand aan SuperSpetters stimuleert.

SpetterHelden de voorloper van SuperSpetters waarbij kinderen van 3,5 -5 jaar op een leuke en spelende manier kennis maken met zwemles. De 8 belangrijkste vaardigheden voor het leren zwemmen worden behandeld. Denk hierbij aan te water gaan, de ademhaling, survival en voortbewegen. Kinderen worden echte SpetterHelden en kunnen hiermee stickers verzamelen voorop hun eigen poster.

Spetterhelden is een goede en leuke voorbereiding op de daadwerkelijk SuperSpetters zwemlessen. Met SpetterHelden leren kinderen op een leuke manier de eerste vaardigheden die nodig zijn om later, tijdens de zwemlessen, de zwemslag goed aan te leren.

Een kind ontvangt bij aanvang van het SpetterHelden programma een poster met daarop een aantal helden uit de zee. Tijdens de lessen ontvangt een kind 8 stickers en kan de poster compleet gemaakt worden.

SpetterHelden is voor lesgevers opgedeeld in vijf niveaus. Ook zijn er leskaarten ontwikkeld voor lesgevers. Voor elk niveau zijn oefeningen voor de basiselementen van het zwemmen benoemd. Tevens worden er differentiatiesuggesties beschreven om oefeningen makkelijker of moeilijker te maken.